Terranova - Vitamin B mit Vitamin C & Ashwagandha, 50 vegane Kapseln